PIĄTE SPOTKANIE | 13 GRUDNIA 2021 R.


19.00-19.05
Powitanie uczestników
Dr n. med. Magdalena Czemerska, Dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
19.05-19.30
Małopłytkowość - diagnostyka i leczenie - wykład
Dr Konrad Stępka
19.30-19.40
Dyskusja
19.40-19.50
Pacjent z małopłytkowością – opis przypadku
Dr n. med. Piotr Stelmach
19.50-19.55
Dyskusja
19.55-20.05
Pacjent z małopłytkowością – opis przypadku
Dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
20.05-20.10
Dyskusja
20.10-20.20
Pacjent z małopłytkowością – opis przypadku
Dr Konrad Stępka
20.20-20.30
Dyskusja
20.30
Zakończenie spotkania
Dr n. med. Magdalena Czemerska, Dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk


 
CZWARTE SPOTKANIE – 15 LISTOPADA 2021 R.


19.00-19.05
Powitanie uczestników
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta, Dr n. med. Magdalena Czemerska
19.05-19.30
Niedokrwistość - diagnostyka i leczenie
Dr n. med. Piotr Stelmach
19.30-19.40
Dyskusja
19.40-19.50
Pacjent z niedokrwistością – opis przypadku
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta
19.50-19.55
Dyskusja
19.55-20.05
Pacjent z niedokrwistością – opis przypadku
Dr n. med. Magdalena Czemerska
20.05-20.10
Dyskusja
20.10-20.20
Pacjent z niedokrwistością – opis przypadku
Dr n. med. Piotr Stelmach
20.20-20.30
Dyskusja
20.30
Zakończenie spotkania
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta, Dr n. med. Magdalena Czemerska

 

TRZECIE SPOTKANIE | 18 PAŹDZIERNIKA 2021 R.


19.00-19.05
Powitanie uczestników
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta, Dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
19.05-19.30
Pocovidowe zmiany w morfologii
Dr n. med. Magdalena Czemerska
19.30-19.40
Dyskusja
19.40-19.50
Pacjent ze zmianami w morfologii po przebyciu Covid-19 – opis przypadku
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta
19.50-19.55
Dyskusja
19.55-20.05
Pacjent ze zmianami w morfologii po przebyciu Covid-19 – opis przypadku
Dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
20.05-20.10
Dyskusja
20.10-20.20
Pacjent ze zmianami w morfologii po przebyciu Covid-19 – opis przypadku
Dr n. med. Magdalena Czemerska
20.20-20.30
Dyskusja
20.30
Zakończenie spotkania
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta, Dr n. med. Olga Grzybowska-IzydorczykDRUGIE SPOTKANIE | 20 WRZEŚNIA 2021 R.


19.00-19.05
Powitanie uczestników
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta, Dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
19.05-19.30
Leukocytoza: diagnostyka i leczenie
Dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
19.30-19.40
Dyskusja
19.40-19.50
Pacjent z leukocytoza do diagnostyki – opis przypadku
Dr n. med. Magdalena Czemerska
19.50-19.55
Dyskusja
19.55-20.05
Pacjent z leukocytoza do diagnostyki – opis przypadku
Dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
20.05-20.10
Dyskusja
20.10-20.20
Pacjent z leukocytoza do diagnostyki – opis przypadku
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta
20.20-20.30
Dyskusja
20.30
Zakończenie spotkania
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta, Dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk

 

PIERWSZE SPOTKANIE | 21 CZERWCA 2021 R.


19.00-19.05
Powitanie uczestników
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta, Dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
19.05-19.30
Leukopenia: diagnostyka i leczenie
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta
19.30-19.40
Dyskusja
19.40-19.50
Pacjent do diagnostyki leukopenii – opis przypadku
Dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
19.50-19.55
Dyskusja
19.55-20.05
Pacjent do diagnostyki leukopenii – opis przypadku
Dr n. med. Magdalena Czemerska
20.05-20.10
Dyskusja
20.10-20.20
Pacjent do diagnostyki leukopenii – opis przypadku
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta
20.20-20.30
Dyskusja
20.30
Zakończenie spotkania
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta, Dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk