Drodzy Koleżanki i Koledzy,

 

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom, podjęliśmy sie koordynacji programu naukowego cyklu szkoleń dotyczących interpretacji i dalszej diagnostyki zmian w morfologii krwi obwodowej. Każdy pacjent co najmniej jeden raz w roku powinien miec wykonanie badanie morfologii krwi obwodowej z rozmazem. Codziennie spotykamy sie z pacjentami, którzy mają nieprawidłowości w tym badaniu i wymagają pogłębienia diagnostyki. Dlatego też nasza propozycja wspólnych szkoleń i dyskusji nad poszczególnymizaburzeniami układu białokrwinkowego, czerwonokrwionkowego czy płytek krwi. Część tych anomalii to zmiany łagodne wymagajace pogłębienia diagnostyki, a nastepnie dalszej obserwacji. Natomiast niektóre z nich zapowiadają zagrażające życiu choroby wymagające natychmiastowej interwencji. Ostatnio problemem, przed którym stajemy to zmiany w morfologii w przebiegu zakażenia wirusem SARS-Cov2.

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i wymienić doświadczeniem.

Serdecznie zapraszamy na interaktywny cykl spotkan online!

Zespół HemoklinikiKOORDYNACJA PROGRAMU NAUKOWEGOPARTNER GŁÓWNYPARTNER WSPIERAJĄCYORGANIZATOR